fbpx
+359892292672 +359 884 695611 sales@soeks.tech

 

Измерване на нитрати

 

Измерването на нивото на съдържание на нитратите се  основава на патентована технология за иконометрия на биопродукта (патент на изобретение №2390767 Метод на иконометрия на биопродукти и устройство за неговото  осъществяване), който е разработен от компанията СОЕКС. В основата на технологията лежи създаването на специфичен алгоритъм за пропускането на  високочестотен електрически ток през меките части на плода.

 

Всеки плод или овошка съдържа в своя състав необходимите за неговата жизнена дейност йони, калий, манган, желязо, мед, хлор, множество органични киселини и други вещества в определени концентрации, необходими за нормалното им развитие.

 

Съдържанието на определено вещество (в йонен или молекулярен вид) се определя от  биохимичният процес на конкретното растение (има се предвид базисния уровен на съдържанието на йоните), а също така състава на водата и почвата, при които условия е отглеждано.

 

За ефективния растеж на растението много често се използват торове, например във вид на соли (нитрати, фосфати и други). Нитратите или  фосфатите се разтварят във вода, в този вид се те се изпиват от растението във вид на  йони на съответните соли. Разпространявайки се в растението, йоните на солите/фосфатите, нитрати и др.) се натрупват в различните части на растението, в това число и в плодовете, като повишават там съдържанието на електролити и съответно електропроводимостта на сока на плода.  SOEKS ECOVISOR F4 е калибриран за съдържанието на нитратни йони, концентрацията на които е определена на независим метод на анализ ( потенциометът метод за определяне на нитратни йони по ГОСТ 29270 – 95 Продукти от преработка на плодове и зеленчуци, метод за определяне на нитрати!)

 

Резултатите от експрес-анализ се подават в изделието във вид концентрация на нитратни йони и те се сравняват с пределно допустимите концентрации за тези продукти. Уредът измерва съдържанието на нитрати в 1 кг. тегло на продукта. Безопасната доза за човек се явява употребата на 200-300 мг. на денонощие. Токсичната доза е 600 – 700 мг. за същия период от един човек.

 

Пример: При измерване на цвекло уредът показва 1000 мг. нитрати на килограм,. Това се явява норма за продукта, но без вреда за здравето може да се употребява 200 гр. от подобно цвекло дневно.

 

При измерване на зеле е получено 350 мг./кг. Трябва да се разбира, че употребата на  2 кг. от това качество, човек рискува да получи отравяне.

 

Необходимо е да се помни, че получените резултати са от експресен анализ и не могат да се сравняват с  точните резултати в специализираните лаборатории за количествен химически анализ. Последните не са безплатни и се нуждаят от продължително време за анализ.

 

Така или иначе, наличието на такива специализирани лаборатории и наличието на квалифициран експерт-аналитик в къщи не е възможно за повечето хора, уредът позволя да се отказват покупки на подозрителни продукти и в значителна степен да се защити здравето на хората в семейството, особено на децата. Такъв анализ с помощта на нитратометър се извършва за изключително кратък срок (няколко секунди), а единственото което е необходимо за употреба и неговата работа продължително време  е редовната замяна на батериите или редовното зареждане на акумулатора, както при мобилните телефони. Разбира се, че може да възникне въпрос: А какво ако получената и отчетена електропроводимост се дължи на натрупани йони? Такава възможност съществува, но ще стане ли по-добре и по-лесно на купувача на плодове и зеленчуци, ако продукта е с повишено съдържание на фосфати или други йони, а не нитрати, или дали плодовете не са започнали да се развалят? Винаги трябва да се помни, че базова за сравнение електропроводимостта е определена за всеки отделен пресен плод или зеленчук, тъй като в процеса на започване на гниенето състава и концентрацията на органичните киселини в плодовете и зеленчуците се променя.

ВНИМАНИЕ! Не се препоръчва да се извършва измерване на съдържанието на нитрати и течности, химически и термо преработвани продукти, а също така на непосочени в списъка продукти. Данните, получени от този вид измервания. Ще бъдат недостоверни.

Следва да се отчита, че уредът е калибриран за отчитане при продукти, които са със стайна температура. Изменението на температурата на плода може да увеличи грешката в измерването. Това е актуално само за продукти от хладилника или такива, които са били изложени на директна слънчева светлина. В уреда СОЕКС ЕКОВИЗОР F4 е реализирана функцията термо компенсация. В сондата на уреда е вграден температурен датчик, който позволява,  благодарение на програмирана корекция, позволява получаването на еднакви резултати при разни температури на измервания продукт.

 

При влизане в режим на „ НИТРАТОМЕР“ в дисплея на продукта се появява списък на продукти (графика). Необходимо е да се избере вида на продукта за анализ от този списък. Навигацията по списъка се извършва чрез натискане на пиктограма  „Нагоре“ или „Надолу“ на уреда.

 

Потвърждаване не избора се осъществява чрез натискане на продукта в списъка или чрез натискане на бутон „ОК“ на уреда. Връщането в главното меню се осъществява чрез на пиктограма „Х“ в левия ъгъл на  дисплея или чрез натискане и задържане на бутона „На ляво“ на уреда.

 

След избора на продукта се провежда калибровка на сондата. По време на калибровката на сондата, тя не трябва да бъде в  изследвания продукт. След калибровката на екрана се отбелязва името на продукта за анализ, нормата за съдържание на нитрати в мг./кг. и указание за поставяне на сондата в продукта. След поставяне на сондата е необходимо да се изчака стабилизация на температурата (то е указано в десния горен ъгъл на екрана) и след това да се натисне пиктограма „Измери“ на дисплея или да се натисне бутон „ОК“. Може да се натисне пиктограма „Измери“ без да се дочака стабилизация на температурата, тъй като във всички случаи уредът ще покаже резултат на екрана. Ако температурата на продукта е била стайна, то резултата ще бъде достоверен. Ако продукта е от хладилника, резултата ще бъде по-малко достоверен. В такъв случай може да се дочака стабилизация на температурата и да се натисне  пиктограмата „Повтори“. Тогава уредът ще покаже по-точен резултат при отчитане температурата на продуктите

 

i – За достигане на възможно най-голяма точност на измерването трябва да вкарате сондата в предмета на изследване на указаната на схемата дълбочина в него.

 

i – за постигане на най-добра възможна точност на измерване е необходимо да се достигне стабилизация на температурата на обекта (схема 23.8).

 

При приключване на  процеса за измерване на дисплея се появява и информация за съдържанието на нитрати в изследвания продукт. СХЕМА  стр. 6

 

„Съдържанието на нитратите е в норма“ – продуктът е безопасен за употреба.

 

Незначително повишаване на нормата“ – продуктът може да се употребява, но в неголеми количества. Препоръчва се  продуктът да се подложи на термична обработка. За деца и възрастни не се препоръчва неговата употреба.

 

„Значително превишена норма“ – продуктът не се препоръчва за употреба.

ВНИМАНИЕ! В списъка на нитратометъра са включени плодове и зеленчуци, в плода на които има въздушни камери, например българската чушка. При провеждане на измерването на такива плодове или зеленчуци е необходимо да се избягва попадането на сондата във въздушните камери. При попадане на сондата в такива камери резултатите няма да са достоверни!