fbpx
+359892292672 +359 884 695611 sales@soeks.tech

 

 

 

Измерване на електромагнитното поле

Електромагнитното поле е особена форма на материята, посредством което се осъществява взаимодействието между заредените частици. По своята същност представлява взаимосвързани промени на  електрически и магнитни полета. Електромагнитното поле се разпространява от точка до точка в пространството във вид на електромагнитни вълни, които се излъчват от даден източник.

Електромагнитното поле създава заряди. Например във всички известни училищни демонстрациоони опити при електризация. Чрез триене на  ебонит присъства задължително електрическо поле.

Магнитното поле се създава при движението на електромагнитния заряд по проводника.

За характеристика на  електромагнитното поле се използва понятието  „Напрежение на електрическото поле“ (с обозначение Е, единица за измерване В/м – волт на метър). Величината на магнитното поле се  характеризира с напрежението на магнитното поле Н, с единица А/м (ампер на метър). При измерване на ниски и крайно ниски честоти също така се използва понятието „магнитна индукция“ (обозначава се с В и е единица Тл – тесла).

Влияние на електромагнитното поле  върху организма на човека.

Електромагнитните данни, които руските, така и тези в чужбина, свидетелстват за висока биологическа активност на електромагнитните полета и тяхното въздействие върху здравето на човека.

Многобройните изследвания в областта на биологическото действие на електромагнитните полета в областта на биологичното действие на електромагнитните позволяват да се определят най-чувствителните системи на организма като нервната система, имунната, ендокринната и половата системи. Тези системи се явяват критически.

Най-силно интензивното електромагнитно поле въздейства върху органите с голямо съдържание на вода (очи, мозък, бъбреци, жлъчка).

Могат да се изброят следващите симптоми на въздействие на електромагнитното поле: умора, раздразнителност, нарушение на съня, нарушение на паметта и на вниманието.

Биологическият ефект на електромагнитните полета в условията на  продължително, многогодишно въздействие се  натрупва като в резултат на това се развиват определени последствия, включително дегенеративни процеси на централната нервна система, рак, оток на мозъка, хормонални заболявания. Особено опасни електромагнитните полета могат да бъдат за деца, бременни, за хора със заболявания на централната нервна система, сърдечно-съдовата система, алергии и хора с отслабнал имунитет.

По-голямата част от проучванията дават основание нервната система да бъде отнесена като една от най-чувствителните системи на човешкия организъм към въздействие на електромагнитните полета. На ниво нервна клетка има образуване на структури, при предаване на нервните импулси, на ниво изолирани нервни структури възникват съществени отклонения  при въздействие с електромагнитното поле с малка интензивност. Висшата нервна дейност и паметта се променят в хора, които имат контакт с електромагнитни полета.

В последно време се натрупаха достатъчно данни, които доказват отрицателното влияние на електромагнитното облъчване върху имунологичната активност на организма. Резултатите от изследванията дават основание да се счита, че при въздействието на електромагнитното поле се нарушава процеса на имуногенеза, често в резултат на потискането й.

При въздействието на електромагнитните полета настъпват изменения в хипофизно-надбъбречната система.

Изследванията показват, че при въздействието на електромагнитните полета, което по правило става стимулиране на хипофизно-адреналинната система, което се съпровожда  с увеличаване на  адреналин в кръвта и се активира процеса на съсирване на кръвта. Доказано е, че една от системите, рано и закономерно включващи се в ответната реакция на организма на въздействието на различни фактори  на околната среда, се явява системата  хипотала мус – хипофиза – кора надбъбречните жлези. Резултатите от изследването потвърдили това предположение.

Нарушаването на половата функция обикновено е свързано с изменение на нейната регулация от страна на нервната и на нервно-ендокринната системи. С това са свързани резултатите от работите по изучаването на състоянието на генадотропната активност на хипофизата при въздействие на електромагнитното поле. Многократното облъчване с електромагнитни полета  предизвиква понижение на активността на хипофизата.

Много жени отнасят влиянието на електромагнитните полета към  тератогенните фактори, които влияят на женския организъм по време на бременност и влияят на ембрионалното развитие. Прието е да се счита, че елементарните полета могат да причинят уродство, въздействайки върху различните фази на бременността. Най-уязвими се явяват периодите през ранната фаза на развитие на зародиша, която съответства на периода на имплантация и ранната имплантация и ранната органогенеза.

Установено е, че  чувствителността на ембриона към електромагнитните полета е по-голяма в сравнение с  майчиния организъм, а вътреутробните повреди на плода от електромагнитното облъчване може да настъпят на всеки етап от вътреутробното развитие.

Резултатите от проведените изследвания позволяват да се направи извод, че наличието на контакт на жени с електромагнитно излъчване може да доведе до преждевременно раждане, може да повлияе на развитието на плода и на края да доведе до риск за развитие на вродена патология.

Електромагнитното поле в жилищни помещения.

Напрежението на електромагнитния ток при промишлена честота 50 херца в жилищни помещения (на разстояние 0,2 м. от стената и на височина 0,5 м. до 1,8 м.  от пода) не трябва да превишава 500 В/м (киловата на метър).

Индукцията на магнитното поле е с честота 50 херца в жилищни помещения (на разстояние от 0,2 м. от стената и височина 0,5 м. до 1,5 м. от пода) не трябва да превишава 10 мкТл (микротесла).

Електромагнитното и магнитното полета се оценяват при включване на цялата битова техника, включително всички осветителни тела. Електрическото поле се оценява при включен общия обем на осветление, а магнитното поле при пълно използване на осветлението.

Електрическото поле в жилищното помещение

Напрежението на електрическото поле при честота 50 херца на територията на сградата доставено по въздушни линии за електропренос на променлив ток не трябва да превишава 1,8 В/м на височина 1,8 от повърхността на земята.

Индукцията на магнитното поле с  честота 50 херца на територията на жилищната сграда при въздушнопреносима доставка на променлив ток не трябва да превишава 25 мкТл на височина 1,8 метра от повърхността на земята.

Електромагнитно поле от битова техника

Ако източникът на електромагнитна индукция се явява битовата техника, която използва (или е предназначена за използване) вътре в битовите помещения, то измерването на влиянието на електромагнитните полета върху човека се извършва на разстояние 10 + – 0.1 см отпред, отзад и отстраните на битовия уред (с изключение на телевизорите).

При телевизорите с диаметър на екрана по малък от 51 см., измерването на разстояние 50 +- 0,1 см. Отпред, отзад, отстрани на ниво на центъра на екрана. ( при  диагонал на екрана повече от 51 см измерванията се извършват по аналогичен начин, но на разстояние 100 +- 1 см.) при провеждане на измерване изделието трябва да бъде включено  и да е работило не по-малко от 20 мин.

Електромагнитно поле на компютър

Напрежението на електромагнитното поле на компютър е в диапазона честоти от 5 до 2 кГЦ и електромагнитното поле трябва да стане не повече от 25 В/м.

Плътността на магнитното поле от компютъра 5 ГЦ – 2 ГЦ трябва да остане не повече от 0.25 мкТл.

Измерване се извършва на разстояние 50 см. от екрана.

Режим „Измерване“ не се нуждае от сработване. В него се измерва просто само текущото значение на електромагнитно и магнитно поле.

В режим „ЕМ ПОЛЕ“ на дисплея се показва следната информация

  1. – напрежение на електромагнитно поле
  2. – напрежение на магнитното поле
  3. – режим на измерване

Уредът може да се намира в един от четирите възможни режима на измерване на електромагнитното поле.

  • ЕМП в жилищно помещение
  • ЕМП в жилищна зона
  • ЕМП на електрическа битова техника
  • ЕМП изглед

Превключването в отделните режими се осъществява с пиктограмите „На ляво“ , „На дясно“ или с бутон „На ляво“ , „На дясно“ на корпуса на уреда.

 За изход и режим „ЕМП“  е необходимо да се натисне  пиктограмата „Х“ на дисплея или да се натисне и задържи бутон „На ляво“ на уреда.

При превишаване, на което и да е от праговите стойности на електромагнитните и магнитните полета, в който да е режим (с изключение на режим „Преглед“) получените резултати се оцветяват в червен цвят.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]