fbpx
+359892292672 +359 884 695611 sales@soeks.tech

 

 Измерване на водата (Оценка на качеството)

Оценка на качеството на водата е свързана с оценката на нейните питейни качества, така и  процеса за нейното пречистване за да може да се използва за хидропоника, аквариуми, басейни, битова техника, оценка на водата от извори и кладенци.

Уредът извършва оценка на общото количество твърди частици, разтворени във водата (TDS – total dissolved solids) на 1 милион твърди частици вода – ppm (parts per million). По принцип водата съдържаголямо количество разтворени в нея примеси. Между тях основните примеси  са неорганичните соли (хлориди, сулфати, бикарбонати на калция, мангана, калия и натрия) и не голямо количество органични вещества. Количеството на разтворените във водата твърди вещества зависи от природните условия и се различава между различните географски райони. При градски  условия върху състава на водата влияят промишлените отпадъчни води, дъждовете в градовете, хлорирането и други.

Разтворените твърди частици във водата определят нейното качество и съответно нейното влияние върху живите организми.

Голямо влияние на състоянието на организмите оказва водата, която се използва ежедневно. Концентрацията на солите на калия и мангана определят нейната твърдост. Високата твърдост на водите води до влошаване на нейните качества като вкус, мирис, мътност и т.н. Твърдата вода оказва отрицателно влияние върху здравето на човека, влияе отрицателно върху храносмилателната система на човека, спомага за възникване на бъбречна недостатъчност, влияе отрицателно върху кожата и косата при миене и къпане.

С помощта на СОЕКС ЕКОВИЗОР F4 може да се определи дали водата е пригодна за хранителни или битови цели или се нуждае от почистване. ЕКОВИЗОР F4 може да се използва за оценка ефективността на пречиствателните системи за почистване на водата. Така също той може да се използва, когато за почистване на водата е използван уред на принципа на обратна осмоза.  Такива филтри имат няколко степени на филтрация. Едната от степените представлява по същество наличие на мембрана за обратна осмоза, като тази мембрана задържа примеси, които не могат да се отделят по друг начин с други филтри. Срокът за използване на мембраната зависи изключително от твърдостта и  примесите на преминаващата вода. Задръстването на мембраната води до техническата й повреда и като цяло до излизане от строя на цялата машинка.

С помощта на  ЕКОВИЗОР F4 може да се измери концентрацията на твърдите вещества на входа и на изхода на пречиствателното устройство и да се запишат техните стойности. След опреден срок на експлоатация на пречиствателното съоражение  и необходимо да се извърши повторно замерване на водата на входа и изхода на уреда. Ако концентрацията на солите във водата на изхода се е увеличила, това е показател за измиване на мембраната или нейната подмяна.

Другата област за използване ЕКОВИЗОР F4 е акваристиката. Уредът може да помогне при избор на вода с необходимата твърдост. Също така ЕКОВИЗОР F4 се използва за оценка на твърдостта на водата за поливане на растения. Поливането на растения с твърда вода води до неблагоприятни ефекти за растенията. Почвата става кисела и хранителните вещества в нея се блокират за използване от растенията. Вода с повишено съдържание на твърди вещества води до поражения за битовата техника (перални, кафе машини, ютии с парогенератор, чайници, миялни машини, водонагреватели). Всички посочени по-горе устройства имат водонагревателна част. Натрупването на накип върху нея води до съществено увеличаване на времето за загряване, води до неговото прегряване и бързо излизане от строя. Уредът ЕКОВИЗОР F4 може предварително да оцени водата и при нужда да се вземат мерки за нейното омекотяване.

След влизане в режим „Измерване на водата“ уредът започва калибриране на сондата. По време на калибрацията сондата не трябва да бъде потопена във водата. След калибриране на екрана се отразява препоръка, на каква дълбочина трябва да се потопи сондата. Необходимо е сондата да се потопи на указана дълбочина, да се изчака стабилизация на температурата (тя е указана на горния десен ъгъл на екрана) и да се натисне пиктограмата „Измерване“ на дисплея или да се натисне копчето „ОК“ на уреда.

ВНИМАНИЕ! Не потапяйте уреда по-долу от определената дълбочина, тъй като това ще доведе до неговата повреда!

При завършване процеса на измерване на дисплея се появява информация за нивото на твърдите частици във водата. 

„Мека вода“ означава – водата е годна за пиене

„Вода със средна твърдост“ означава – водата годна за пиене в неголеми количества.

„Твърда вода“ означава – вода негодна за пиене.

Настройки

В режим „Настройки“ може да се извършва настройка на уреда в следните параметри: СХЕМА

 • Единици – избор на единици за измерване на радиация;
 • Фон – установяване диапазона на радиационния фон;
 • Доза – установяване предела на натрупаната доза;
 • Яркост – настройка яркостта на дисплея;
 • Звук – настройка на звука;
 • Сън – установяване на времето за преход в спящ режим;
 • Автоматично изключване – установяване на времето за автоматично изключване на уреда;
 • Дата – установяване на датата;
 • Време – установяване на времето;
 • Сонда – преход в режим за измерване на нитрати при снета капачка на сондата;
 • Сензорен – отключване на сензорния дисплей.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]